Forskningsportal

Engelsk

Visioner, viden og værdiskabelse. En historie om Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Projekt: Typer af projekter

Publikationer