Forskningsportal

Engelsk

Projekt ”Fred og frihed. Dansk forsvar under Den Kolde Krig”

Projekt: Typer af projekter

Projektets overordnede problemfelt er, hvilken overlevelsesstrategi Danmark udviklede i årene under Den Kolde Krig, særligt efter tilslutningen til Atlantpagten / NATO i 1949. Den konkrete problemstilling er, hvilken rolle det militære forsvar spillede i denne overlevelsesstrategi, og hvilken forsvarsplanlægning, der blev gennemført i disse år. Problemstillingen belyses gennem en analyse af periodens forsvarsordninger (de militære styrkers organisation, materiel og operative doktriner) og den militære, operative planlægning. Udviklingen af et begrebsapparat / en analysemodel, som kan danne grundlag for analysen, er en vigtig del af projektet. En vigtig tilgangsvinkel i projektet er at se Danmark som en del af Den Kolde Krigs globale statssystem, hvor øst-vest konflikten og 1900-tallets totale krig er centrale. Projektet er afgrænset til det 'rent' militære aspekt af dansk forsvarsplanlægning. Analysen tager udgangspunkt i den forsvarsopfattelse og trusselsvurdering der lå bag forsvarsplanlægningen samt i samspillet mellem det militære og det politiske plan i planlægningsprocessen.
Projektet sigter på at skrive et ’klassisk’ forskningsværk / bog med udgivelse i 2020. Projektet bygger i nogen grad videre på to tidligere bogprojekter ”Hæren. 400 års danmarkshistorie (2014) og ”Hjemmeværnet. Historien om det folkelige forsvar” (2017).
StatusIgangværende
Periode01/01/201831/12/2020
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramHelen og Ejnar Bjørnows Fond
Internetadressehttp://www.bjoernowsfond.dk/
Beløb1.300.000,00 Danske Kroner
Årstal2017

    Forskningsområder

  • Den Kolde Krig; dansk forsvar; militærhistorie