Forskningsportal

Engelsk

Nutidige fortællere

Projekt

Det er projektets formål at undersøge nutidige fortælleres brug og opfattelse af traditionelle fortællinger som eventyr, myter og sagn. Dette stof blev indsamlet i 1800-tallet, hvor folkemindesamlere drog ud og nedskrev landbefolkningens fortællinger for derefter at udgive dem i trykte eventyr- og sagnudgaver. Den traditionelle fortællemåde var på dette tidspunkt ved at forsvinde, og i midten af 1900-tallet var det stort set ikke muligt at indsamle sagn og eventyr i levende tradition. På det seneste er der dukket en fornyet interesse for fortælling frem. Det ses blandt andet i de fortællefestivaller og fortælleskoler, der arrangeres rundt omkring i landet. For nogle mennesker er fortællekunsten en fritidsbeskæftigelse, mens andre er professionelle fortællere og lever af at holde fortælleaftener for publikum. Projektet vil afsøge forestillingerne om traditionel fortællings relevans i nutiden på baggrund af interviews med fortællere samt gennem deltagerobservation på fortællekursus, og observation af fortælling på fortælleaftener og -festivaler.
StatusAfsluttet
Periode01/10/200801/05/2012

    Forskningsområder

  • Historiefortælling, mundtlige fortællere

Publikationer

Aktiviteter