Forskningsportal

Engelsk

Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab

Projekt

Det moderne museum er skabt som demokratisk dannelsesinstitution og har derved en række paralleller til skolen.
Men hvad betyder det at være en demokratisk dannelsesinstitution i en nutidig kontekst?
Det stiller 10 museer og kulturinstitutioner skarpt på gennem et tværmusealt projekt 'Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab'. Her undersøges hvad museer og institutioner kan tilbyde i forhold til udvikling af kulturelt medborgerskab. Med andre ord hvordan vi kan skabe inkluderende medborgerskabs læreprocesser på museer og kulturinstitutioner.
Projektets vision er, at museer og kulturinstitutioner skal:
spille en stærkere rolle som demokratiske dannelsesinstitutioner
styrkes som rum for læring og demokratisk dannelse
styrke sin formidling gennem et aktualiseret videns- og læringsbegreb
arbejde målrettet på at skabe relevans for en bredere gruppe borgere. Samarbejde: Marianne Bargeman, SMK. Finansiering: Gennemføres indenfor almindelig arbejdstid og derudover 20.000 kr fra Kulturstyrelsen til frikøb. Gennemført formidling: Bog om "Dialogbaseret undervisning" og oplæg på bl.a. Inclusive Museum conference 2013 og Harvard Extension School.
StatusAfsluttet
Periode01/09/200928/06/2013
URLhttp://pure-01.kb.dk/portal/da/projects/museer-og-kulturinstitutioner-som-ramme-for-kulturelt-medborgerskab(cd30c9a0-5e3b-40a2-83b4-b9a29fb38fa6).html