Forskningsportal

Engelsk

Militærarealer i et historisk perspektiv

Projekt

  • Svenningsen, Stig Roar (Projektdeltager)
  • Levin, Gregor, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark (Projektdeltager)
Dette projekt omhandler den militære arealanvendelses betydning for naturkvalitet og naturbeskyttelse i Danmark. Projektet tager udgangspunkt i de projektelementer som er beskrevet i projektforslaget 5.5.1 Militærarealer i et historisk perspektiv (Kanstrup m.fl. 2015).

Kanstrup, Niels, Konsortiet Faunaforst, Orbicon, og Dansk Jagtakademi. 2015. Projektkatalog - militærnatur : synergi mellem militær arealanvendelse og naturudvikling. Hjørring: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
StatusIgangværende
Periode11/08/201731/12/2017
FinansieringskildeAnden offentlig støtte (Offentlig)
ForskningsprogramForsvarsministeriets Ejendomsstyrrelse
Årstal2017

Publikationer