Forskningsportal

Engelsk

Frygtens geometri

Projekt: Typer af projekter

Forskningsprojekt. Projektets formål er at perspektivere efterkrigstidens danske menneskeskildrere i forhold til samtidens europæiske og amerikanske kunstscene. Gennem udstillings- og værkanalyser vil projektet pege på, hvordan krisen udtrykkes både indholdsmæssigt og formelt i en række udvalgte cases fra Tyskland, England og USA.
Finansiering: Ekstern (Kulturministeriets forskningspulje).
Formidling: Et kapitel til den amerikanske antologi med titlen "War and Portrayal" (ed. Frank Jacob og Mor Presiado), en artikel til forskningstidsskriftet Periskop udgivet af Københavns Universitet, samt en tredje artikel til Perspective, SMK's forskningstidsskrift. Alle er fagfællebedømte.
StatusIgangværende
Periode01/08/201631/07/2018

Publikationer