Forskningsportal

Engelsk

Cultural Citizenship and Innovation

Projekt: Typer af projekter

Målet med CULINN projektet er at udvikle ideer til, hvordan kulturinstitutioner kan bidrage til flygtninges og andre nyankomnes integration (sprogudvikling, netværksopbygning, styrket tilhørsforhold og kompetence vedligeholdelse) gennem kulturelle medborgerskabsprojekter.

Kulturinstitutionerne samarbejder med både de danske
sprogcentre, NGO’er og det danske civilsamfund. CULINN består af 9 partnere: Nationalmuseet, Arbejdermuseet, CKI, SKDK (Det Syriske Kulturinstitut i Danmark) og 5 lokalmuseer, som er Immigrantmuseet, Museum Bornholm, Museum Vestsjælland, Vardemuseerne og Museum Lolland-Falster.

Kulturinstitutionernes bidrag kan blive et vigtigt supplement til regeringens nye fokus på arbejdsmarkedstilknytning
og kommunernes arbejde med at implementere denne intension.

Projekterne er defineret ved, at flygtningene inddrages direkte i kulturinstitutionens arbejde på frivillig basis og i enkelte tilfælde lønnet.

Kulturhistoriske museer og andre kulturinstitutioner har særlige forudsætninger for at udvikle projekter, der kan styrke medborgerskab. Institutionerne har både erfaring med at formidle viden om det danske samfund, dansk historie og kultur og
erfaring med at skabe trygge dialogiske læringsrum for mennesker i alle aldre.
StatusIgangværende
Periode01/02/201706/01/2020
FinansieringskildeStatsligt forskningsprogram (Offentlig)
ForskningsprogramInnovationsfonden, Grand Solution
Beløb4.659.482,00 Danske Kroner
Årstal2016