Forskningsportal

Engelsk

Thomas Hvid Kromann

Person

Ansættelser
2017- Seniorforsker, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek
2014-17 Forsker, Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek.
2013 Freelance-arbejde, herunder færdiggørelse af projektet ”Danske kunstnerbøger” (bog og to udstillinger).
2012-13 Ekstern lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
2010-12 Postdoc, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
2004-08 Ph.d.-stipendiat, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet.
2002-05 Konsulent for skønlitterære manuskripter, Borgens Forlag, København.

Uddannelse
2010-11 Erhvervelse af adjunktpædagogikum på Københavns Universitet.
2009 Ph.d. i dansk litteratur, RUC.
2002 Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet.
1998 Bachelor i Nordisk Filologi med tilvalgsfag på Litteraturvidenskab, Københavns
Universitet.
1994 Student (dansk-tysk studentereksamen), Duborg-Skolen, Flensborg.

Undervisning
Forår 2013 ”Litteratursystemer, litteraturmaskiner”, IKK, KU.
Efterår 2013 ”Den litterære institution”, IKK, KU.
Forår 2011 ”Alternative kunstnernetværk og kunstpublikationer”, IKK, KU.
Efterår 2011 ”Modoffentligheder og institutionskritik”, IKK, KU.
2009 Undervisning på Georg Brandes-skolens (ph.d.-skole) uddannelsesprogram.
2004-06 Undervisning og vejledning på bachelordelen og overbygningen på Dansk på Roskilde Universitet.

Forskningsophold
2012 Forskningsophold ved Museum of Modern Art, New York, foråret 2012.
2010 Visiting scholar ved l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne og forskningsophold på Centre Pompidou og Bibliothèque Nationale i Paris i foråret 2010.
2007 Forskningsophold ved Museum of Modern Art, New York, foråret 2007.

Deltagelse i forskningsnetværk
2015- RESAW (Research Infrastructure for the Study of Archived Web Materials), internationalt.
2015-2018 Das Buch als erweiterter Kunst- und Kommunikationsraum (tyske og franske universiteter og biblioteker).
2010- Das Künstlerbuch als ästhetisches Experiment: Geschichte und Poetik einer hybriden Gattung (universiteterne i Wuppertal, Bochum, Bremen).
2011-13 Kunst- og kulturvidenskabernes historiske dimensioner, Københavns Universitet.
2010- Nordisk Forum for Boghistorie (KU og Lunds Universitet).
2009-10 Moderne positioner efter 1940 – omkring Heretica, Per Højholts arkiv og Arkiv for Ny Litteratur.
2008-13 The European Network of Avant-Garde and Modernism Studies.
2004-09 The Nordic Network of Avant-Garde Studies.

Tillidsposter
2015- Bestyrelsesmedlem, Arkiv for Ny Litteratur.
2004- Bestyrelsesmedlem, forlaget Arena.
2005-07 Kursusnævnsmedlem, forskerskolen Georg Brandes, Københavns Universitet.
2004-06 Sekretær, Det Danske Avantgardenetværk (finansieret af Nordforsk).

Priser, legater og fondsmidler
Kulturministeriets forskningsfond, 2015. Midler til forskningsprojekt i 2016 om Netarkivet.
Ny Carlsbergfondet (rejselegat, arkivophold i Paris, New Haven og New York), 2014.
Novo Nordisk Fonden (udgivelsesstøtte, Stig Brøgger. Artists’ Books), 2014.
Novo Nordisk Fonden, Statens Kunstråd, Lillian og Dan Finks Fond m.fl. (udgivelsesstøtte, Danske kunstnerbøger), 2012.
Statens Kunstråd (støtte til udstillingen ”Art+Text, Overgaden), 2011.
Statens Kunstråd (udgivelsesstøtte, Arena-information), 2010.
Forskningsrådet for Kultur og kommunikation: postdoc-stipendium, 2009.