Forskningsportal

Engelsk

Jette Baagøe

Person

CV

CURRIVULUM VITAE

JETTE BAAGØE f. SVENDSEN

MUSEUMSDIREKTØR

 

 

 

UDDANNELSE

2005                                             Nordic Leadership Programme

 

1976                                             Licentiat i botanik, Københavns Universitet

 

1973                                             Naturvidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet

 

BESKÆFTIGELSE

1984 –                                          Museumsdirektør ved Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (1984 - 89 med titel af Museumsinspektør)                                                    

 

1997 – 1999                                  DMU's rådgivende udvalg for temarapporter

 

1990 – 2000                                  Medarbejder ved DR’s TV program - En Naturlig Forklaring

 

1980 – 1984                                  Studieleder v. botanik (ny linje), Folkeuniversitetet

 

1980 – 1984                                  Teknisk redaktør (3/4 tid), Nordic Journal of Botany

 

1980 – 1984                                  Forskningsstipendiat (1/4 tid), Botanisk Museum

 

1978 – 1981                                  Medarbejder ved Lademanns Haveleksikon

 

1977 – 1980                                  Seniorstipendiat Botanisk Museum, Københavns. Universitet

 

1974 – 1976                                  Kandidatstipendiat, Botanisk Museum, Københavns Universitet

 

1973 – 1981                                  Medarbejder ved DR’s spørgeprogram Leksikon

 

1973                                             Kandidatinstruktor, Institut for Systematisk Botanik, Københavns Universitet

 

1969 – 1973                                  Amanuensisvikar, Botanisk Museum, Københavns Universitet

 

MEDLEMSKAB AF RÅD, FONDE MV.

2009 –                                          15. Juni Fondens bestyrelse

 

2008 – 2012                                  Rådet for Zoologiske Anlæg

 

2007 –                                          Præsidiet for Palsgaard A/S

 

2006 – 2007                                  Bestyrelsen for Palsgaard Gods

 

2004 – 2012                                  Skovrådet (Deltog også 1989 – 1998)

 

2002 –                                          Conseil Internationale de la Chasse, Ekspertmedlem

 

2002 –                                          Brugerrådet for Jægersborg Dyrehave

 

2001 – 2004                                  BG-Fondens Museumsjury for Den Danske Museumspris

 

2002 – 2004                                  Naturfagligt Udvalg, Danmarks Naturfredningsforening

 

2001                                             Strategisk-fagkyndige udvalg vedr. Større Tværgående Forskergrupper,  Forskningsstyrelsen
                                                     

 

2000 – 2013                                  Rådgivende udvalg for Skov og Skovprodukter, Skov & Landskab

 

1998                                             Ørestadsrådet

 

1998 – 2006                                  Kulturmiljørådet for Frederiksborg Amt (Formand)

 

1998 – 2004                                  Miljø-og Energiministeriets Rådgivende Forskningsudvalg

 

1996 – 2000                                  Naturrådet

 

1992 – 2002                                  Dyrehaveudvalget

 

1992 – 1996                                  Jægersprisudvalget

 

1992 – 1996                                  Naturbeskyttelsesrådet (Formand)

 

1991 – 1994                                  Rådgivende udvalg for skovdrift (og skovøkologi), Forskningscenteret for Skov &     Landskab

 

1990 – 1998                                  Danmarks Naturfond

 

1989 – 1998                                  Skovrådet (deltager igen fra 2004 - )

 

1989 – 1992                                  Naturfredningsrådet

 

1988 – 1990                                  Statens Museumsnævn

 

1985 – 1990                                  Museumsrådet for Frederiksborg Amt, forretningsudvalget

 

1981 – 1986                                  Botanisk Museums Udstillingsfond

 

 

CENSORBESKIKKELSER

2006 –2010                                   Det Biovidenskabelige Fakultets censorkorps, Københavns Universitet

 

2006                                             Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Bachelorprojekter

 

2005                                             Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Kandidatbedømmelsesudvalg

 

2004                                             Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Ph.D.-bedømmelsesudvalg

 

2001 – 2003                                  Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Vildtforvaltningskursus

 

1990 – 1994                                  Botanisk Institut, Københavns Universitet

 

1990 – 1994 og 1998 – 2005           Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for havebrugsbotanik

 

1985 – 1992                                  Skovskolen i Nødebo, Skovteknikeruddannelsen Økologi

                      -                             

 

 

DIVERSE FORENINGSARBEJDE

1984 –                                          Jagt- og Skovbrugsmuseets Venner, sekretær

 

1986 – 1990                                  Foreningen af Naturvidenskabelige Museer i Danmarks bestyrelse

 

1985 – 2006                                  Skovhistorisk Selskabs bestyrelse, 1997 – 2006 formand

 

1985 – 2002                                  Skandinavisk Museumsforbund, den danske arbejdsgruppe

 

1982 – 1987                                  For foreningen af Naturvidenskabelige Museer i Danmark. Udvalg til udarbejdelse af naturvidenskabelig konservatoruddannelse v.                                                 Det Kgl. Danske Kunstakademi

 

1982 – 1985                                  Medredaktør af Dansk Tidsskrift for Museumsformidling

 

1982 – 1985                                  Redaktionskomiteen for URT

 

1976 – 1982                                  Medredaktør af URT

 

1974 – 1986                                  Dansk Botanisk Forenings bestyrelse, 1984 – 1986 formand.

 

1973 – 1980                                  Medredaktør af Dansk Botanisk Tidsskrift og Arkiv

 

1968 – 1972                                  Medlem af Triumviratet for Foreningen Theophrastos, Københavns Universitet

 

1966 – 1968                                  Medstifter- og -redaktør af Scientia, et organ for studenter ved Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet

 

1965 – 1966                                  Medlem af Studenterrådet

 

LEGATER OG PRISER

1999                                               Frederiksborg Amts Museumspris

 

1991                                               Dansk Strandjagtforenings Naturpris

 

1976                                               Rasch's Legat