Forskningsportal

Engelsk

Christian Larsen

Person

Rigsdagsgården 9

Bygning: Sekretariat

1218 København K

Danmark

CV

2012-         Seniorforsker og arkivar i Rigsarkivet

                   Senior researcher and archivist, The Danish National Archives

2009           Ph.d. fra  Aarhus Universitet

                    PhD degree, University of Aarhus in pedagogical history 

2009-2011   Forsker og arkivar i Rigsarkivet

                     researcher and archivist, The Danish National Archives

2003-2008   Arkivar i Rigsarkivet

                     archivist, The Danish National Archives

2002-2003   Akademisk medarbejder ved Birkerød Kommune

                     academic employee, City of Birkerød

2001-2002   Akademisk medarbejder ved Landsarkivet for Sjælland

                     academic employee, The Provincial Archives of Zealand

2000-2001   Freelance- og researcharbejde

                     freelance

2000           Cand.mag. i historie fra Københavns Universitet

                     MA in History, University of Copenhagen