Forskningsportal

Engelsk

Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup

Organisation: Museum

Kontaktinformation

Randersvej 4
8963
Auning
Danmark
 • Tlf: +458648 3444

Organisationsprofil

Dansk Landbrugsmuseum er det statslige og nationale museum for landbruget, landbokulturen, landbrugets følgeindustrier og måltidets kulturhistorie. Museet er det eneste af statens kulturhistoriske museer,der ligger udenfor københavnsområdet.

Forskningen på Dansk Landbrugsmuseum tager udgangspunkt i følgende ansvarsområder:
* Landbrugets kulturhistorie i Danmark
* Madens- og måltidets kulturhistorie i Danmark
* Den Levende Kulturarv i form af bevaring af de gamle danske husdyrracer og de gamle sorter af kultur- og nytteplanter
Vidensdeling og samarbejder er en naturlig del af museets virke. Derfor lægger vi vægt på, at eksterne vurderinger fra tætte samarbejdspartnere tages i betragtning i forbindelse med kvalitetsvurderingen. Vurderingerne fra samarbejdspartnerne indgår som bilagsmateriale:
For Dansk Landbrugsmuseum er det væsentligt, at forskningen er anvendelig og indfrier mulige behov i forhold til museets faglige ansvarsområder samt i forhold til forskningsmiljøer, herunder universiteterne, undervisningssektoren og en række relevante erhverv. Museets egne ansatte står for langt hovedparten af forskningen, som udføres i relation til museets ansvarsområder. Især i forhold til det nye ansvarsområde, måltidets kulturhistorie, er der behov for at opbygge viden, skærpe profilen og ikke mindst knytte nye samarbejdsbånd, hvorfor dette område aktuelt har stort fokus. Foruden forskning varetager museets videnskabelige personale en række andre opgaver i forhold til drift (økonomi og administration) og formidling. Især den enkelte videnskabelige medarbejders fokus på den formidlingsmæssige dimension ser vi som en styrke, idet forskning således aktiveres i forhold til omverdenen i bred forstand efterhånden, som ny viden skabes. Forskningsstrategien tilpasses løbende, da den skal tilgodese de behov og den store efterspørgsel, som museet dagligt oplever gennem tætte samarbejdsrelationer. Eksempelvis arbejder Dansk Landbrugsmuseum tæt sammen med fødevareindustrien, herunder ikke mindst fødevareindustriens forskning og undervisningssektorer. I praksis betyder dette, at Dansk Landbrugsmuseum selv definerer nogle af de problemstillinger, som det arbejder med, men i de fleste tilfælde opstår forskningsprojekter i samarbejder med interessenter, som anser museets ekspertise for anvendelig i arbejdet med at definere et projekt og udvikle en metode.

 Seneste publikationer

 1. Udgivet

  Dansk madhistorie: industrikøkkenets tidsalder

  Publikation: ForskningAntologi

 2. Udgivet

  Forord

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 3. Udgivet

  Introduktion til Mad og Regionalitet

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

Vis alle (3) »